Szabályzat

Home

Aki a veteranapro.hu oldalra hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

Az Üzemeltető arra törekszik, hogy szolgáltatásait folyamatosan a lehetőségei szerinti legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért felelősséget nem vállal. Az Szolgáltató mindennemű változás - ide értve az esetleges szünetelést és megszüntetést is - jogát fenntartja.

A Látogatók, Felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább. Az Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokból statisztikai jellegű összegzéseket készíthet, amelyek azonban nem alkalmasak egyedi azonosítókhoz való kapcsolásra.

Az Üzemeltető lehetőségei szerint mindent elkövet azért, hogy az általa szolgáltatott adatok pontosak legyenek, de az esetleges pontatlan adatközlésekből eredő kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. Úgyszintén kizárja felelősségét azon adatokért, hirdetésekért, közleményekért, stb., amelyeket az általa működtetett weboldal lehetőségeinek kihasználásával használói közvetlenül helyeznek el a weboldalon.

1/A. A veteranapro.hu oldalon nem szerepelhet az alábbi hirdetés:

 • járműveknél 1998 után gyártott jármű, kivéve a replika, illetve az 1998-nál fiatalabb, de veteráncserére/beszámításra meghirdetett járműveket.
 • nem az oldal jellegének megfelelő, azaz nem veterán -jármű, -alkatrész, -ruházat, -használati és egyéb tárgyak, vagy azokhoz kapcsolódó szolgáltatás;

1/B. A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 1. nem a kategória jellegének megfelelő;
 2. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 3. indokolatlanul hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 4. spam hirdetésnek minősül.

2. Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 1. a veteranapro.hu oldaláról kimutató internetes link;
 2. bármilyen script, vagy olyan elem, amely az oldal megjelenését megbontja;
 3. megtévesztő reklámnak minősülő szöveg (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 4. minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám, melyet hatályos jogszabály ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül.

3. A Felhasználók jogai és kötelezettségei

 1. A Felhasználó tudomásul veszi , hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Felhasználó felelősséggel tartozik!
 2. A Felhasználó tudomásul veszi , hogy az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi , hogy a veteranapro.hu oldalon magán- és üzletifelhasználók által tölthető fel korlátlan számú hirdetés.
 4. A felhasználó tudomásul veszi, hogy bár a hirdetésekhez korlátlan számú kép tölthető fel, azoknak számát a veteranapro.hu oldal egyedi esetekben korlátozhatja.
 5. A Felhasználó elfogadja, hogy a veteranapro.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A veteranapro.hu Üzemeltetője nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 2. Szerzői jogokat sértő hirdetés esetén az oldal üzemeltetője csak nyilvánvaló esetben tud eljárni saját hatáskörben (pl. ismert márkanév jogellenes használata). Minden egyéb esetben a szerzői jog tulajdonosának terhe a jogsértés hitelt érdemlő bizonyítása;
 3. A veteranapro.hu Üzemeltetője jogában áll , hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket, vagy annak jogsértő részeit a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.
 4. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a A veteranapro.hu Üzemeltetője a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 5. A veteranapro.hu Üzemeltetője arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
 6. A veteranapro.hu Üzemeltetőjeó fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

5. Fenntartjuk továbbá a hirdetések törlésének jogát az alábbi esetekben:

 1. Megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
 2. Jogsértést megvalósító hirdetés;
 3. Az etikett szabályaival, vagy a jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
 4. Duplikált hirdetés (egy hirdetés ugyanarra a szolgáltatásra, tárgyra vonatkozó ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása).
 5. Duplikált felhasználói adatok. Egy adott e-mail cím, vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet.
 6. A hirdetések szöveges részében csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link nem javasolt ebbe a szövegbe.
 7. A hirdetés szövegében és címében csak indokolt esteben (pl.: mozaikszavakból álló márka név) szerepelhet csupa nagybetűvel szedett szó.
 8. A hirdetések fényképein nem szerepelhet más hirdetési oldal reklámfelirata, vízjele. A veteranapro.hu fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.
 9. Fenntartjuk a veteranapro.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, vagy nem megfelelő formátumú.

Az apróhirdetés­ek folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon apróhirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat törlésre kerülnek.

6. Egyéb rendelkezések

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, és elfogadja, hogy minden hirdetésfeladás alkalmával nyilatkoznia kell jelen szabályzat elfogadásáról.
 2. A veteranapro.hu Üzemeltetője fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
 3. A veteranapro.hu Üzemeltetője nem javasolja telefonszám, e-mail cím, vagy egyéb személyes adat szerepeltetését a hirdetés leírásában. Annak érdekében, hogy a telefonszám, emailcím az archivált oldalakban ne jelenhessen meg, oldalunkon ezek az adatok maszkolva jelennek meg a hirdetés adatlapján. Amennyiben a hirdető mégis szerepeltet bármely személyes adatát a hirdetés szövegében vagy címében, úgy elfogadja, hogy az oldal üzemeltetője nem tud semmit tenni a keresőmotorok által archivált oldalakban (akár évek múlva) megjelenő személyes adatok megjelenése ellen. Ezáltal az oldal üzemeltetője elhárít minden felelősséget az ilyen esetek miatt bekövetkező téves megkeresések stb. miatt.;
 4. A veteranapro.hu Üzemeltetője adatokat nem ad, ki, azokat rendszere automatikusan kezeli a hirdetések azonosítása céljából.
 5. A veteranapro.hu Üzemeltetője a regisztrált felhasználók adatait inaktív állapotban 2 évig, vagy a felhasználó által kezdeményezett adattörlésig őrzi meg, míg a hirdetések adatát azok törléséig őrzi. A törlést kezdeményezheti a Felhasználó, illetve az külön értesítés nélkül automatikusan megtörténik a hirdetés lejáratát követő 60. napon.
 6. A veteranapro.hu Üzemeltetője nem követeli meg valós adatok (pl. név) magadását. A regisztrált felhasználók bármilyen azonosítóval (valós név, fantázianév) regisztrálhatnak.

7. Cookie-k

E honlap megfelelő működéséhez néha sütiknek - vagy az angol eredeti alapján cookie-knak - nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

 1. Mik is azok a sütik?
  A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

 2. A következő fajta sütiket használjuk:
  Feltétlenül szükséges sütik. Ezek olyan sütik, amelyek honlapunk működéséhez szükségesek. Ilyenek például az olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a honlapunk védett területeire való bejelentkezést.
  Elemzési célú/teljesítmény sütik. Ezek segítségével tudjuk felismerni és megszámolni a látogatókat, és látjuk, hogy a honlapunkat meglátogatók hogyan mozognak a honlapunkon. Ez segít honlapunk működési módjának javításában, például annak biztosítása révén, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.
  Funkcionalitási sütik. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy felismerjék Önt, amikor újra felkeresi honlapunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy honlapunk tartalmát az Ön számára személyre szabjuk, Önt név szerint köszöntsük, és emlékezzünk az Ön által alkalmazott beállításokra (például a kiválasztott nyelv vagy régió).
  Célzási sütik. Ezek a sütik rögzítik a honlapunkon tett látogatását, hogy milyen oldalakat látogatott meg és milyen hivatkozásokra kattintott rá. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy honlapunkat és a megjelenített hirdetéseket az Ön érdeklődéséhez illeszkedően jelenítsük meg. Ezeket az információkat, hasonló céllal, harmadik féllel is megoszthatjuk.
 3. Hogyan használjuk fel a sütiket?
  Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket: az Ön megjelenítési beállításait, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat; azt, hogy Ön válaszolt-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapjon több felkérést a kitöltésre); azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon. Emellett a portálunkon elhelyezett hirdetésekkel kapcsolatban szintén használunk sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsünk arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely hirdetéseket nézi meg. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét.

  Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

 4. Használunk más sütiket is?
  Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik felek (beleértve például hirdetési hálózatokat és olyan külső szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók mint webes forgalomelemzési szolgáltatások) szintén használhatnak sütiket, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. Ezek a sütik valószínűsíthetően elemzési/teljesítmény sütik, vagy célzási sütik.

 5. A sütik karbantartása
  Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.